ปักพินโดย Sławomir Kowina ใน INNE | โมเดลสถาปัตย์, บ้านในฝัน, แบบสวน

733